Κοινοτικό Συμβούλιο Λαζανιά

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες χρειάζεστε

  • ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΖΑΝΙΑ Τ.Θ. 28533, 2080 Στρόβολος Λευκωσία

  • 22 106 521

  • 22 632 770

  • lazaniascommunity@primehome.com