Κοινοτικό Συμβούλιο Λαζανιά

Κοινοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος Φρύνη Παπαδοπούλου Τηλ.  99 374 944
Αντιπρόεδρος  Μάριος Κουτούμπας Τηλ. 99 693 912
ΜΕΛΗ: Μόνικα Μ. Κουτούμπα Τηλ. 99 634 993
Σωτήρης Χατζηπαυλής Τηλ. 99 540 542
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου Τηλ. 99 977707