ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΕ ΒΑΘΕΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΕΣ

Με περήφανους σήμερα απογόνους όλοι, για το πέρασμα και το λειτούργημα τους στην Εκκλησία μας τον Άγ. Γεώργιο.

Ο Παπασάββας και η Πρεσβυτέρα Χρυσή

Ο Παπαγιώρκης και η Πρεσβυτέρα Μαρία

Παπαγιώρκης - Μαρία

Ο Παπαδημήτρης και η Πρεσβυτέρα Ελένη