Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λαζανιά αναφέρεται στη γνωστοποίησή του ημερομηνίας 14 Φεβρουάριου 2021 και διευκρινίζει ότι όσοι έχουν ήδη καταβάλει τη φορολογία Κοινοτικών Υπηρεσιών για το έτος 2020, η οποία έχει ακυρωθεί για νομοτεχνικούς λόγους, θα πιστωθούν στο λογαριασμό τους για το 2021 και δεν θα τους επιστραφεί το καταβληθέν ποσό.

Διευκρινίζεται και πάλι ότι η φορολογία Σκυβάλων για το 2020 θα πρέπει να καταβληθεί όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη γνωστοποίηση.